ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับ
 • Banner Award

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการกอง

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ผลงานบูรณาการงานในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 4
  Layer 5

  เมนูอื่นๆ

  Layer 1

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  เฟสบุคกรมส่งเสริมสหกรณ์
  เฟสบุคสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
  คู่มือประชาชน

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  Copyright © 2023 Institute Of Co-Operation Area & Machinery Development Of CPD
  ภาพและวิดีโอ จากเว็บไซด์ : freepik.com, pixabay.com, flaticon.com

  BACK TO TOP